> Grooten, Leo, grondverzetbedrijf, loonwerk, transporten, mobiele kraan, rupskraan, Bocholtz, Simpelveld, Euregio, stierenmesterij, keurmerk biefselect Maaie,schudden,harken, persen, wikkelen,Compost, kalk, mest, cultiveren, ploegen, zaaien, Fourage, weidehooi, kuilgras, gerst-stro, tarwe-stro, luzerne

STEUN EN TOEVERLAAT VOOR DE BOER

Loonwerk

De kern van ons agrarisch loonwerk is ruwvoerwinning. Hiervoor beschikken wij over een modern machine park.

 • Gras maaien met kneuzer (9 meter)
 • Schudden en Harken van het gras
 • Persen en wikkelen van ronde pakken (folie of netbinding)
 • Persen en wikkelen van vierkante pakken
 • Gras inkuilen met opraapwagens
 • Gras hakselen
 • Compost, kalk en vaste mest strooien
 • Cultiveren, ploegen en zaaien van bouwland
 • Mais zaaien
 • Mais hakselen

Fourage

Wij produceren en verhandelen o.a. de volgende producten:

 • weidehooi
 • kuilgras
 • gerst-stro
 • tarwe-stro
 • luzerne